Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconsch2:
sch2 Featured By Owner Apr 25, 2017  Hobbyist Digital Artist
good stuff
Reply
:iconoke27:
oke27 Featured By Owner Mar 8, 2017
Great pixel portraits!
Reply
:iconjokov:
jokov Featured By Owner Mar 9, 2017   General Artist
thank you!
Reply
:iconjekjekyll:
JekJekyll Featured By Owner Oct 3, 2015  Student Traditional Artist
omg swietne prace malarskie/pixel much. Genialna galeria!!
Reply
:iconjokov:
jokov Featured By Owner Oct 12, 2015   General Artist
dzięki :)
miło to słyszeć - pewnie niedługo zrobię solidny update (choć może się przeciągnąć)
pozdr!
Reply
:iconsegathi:
Segathi Featured By Owner May 16, 2014
Dobra robota
Reply
:iconjokov:
jokov Featured By Owner May 17, 2014   General Artist
dzięki
Reply
:iconmylittlebluesky:
mylittlebluesky Featured By Owner Mar 11, 2014  Hobbyist Photographer
Fantastic works! :clap:
Reply
:iconjokov:
jokov Featured By Owner Apr 24, 2014   General Artist
thanks :)
Reply
Add a Comment: